Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

26 Januari 2013

RPH BM Tahun 5


Salam sejahtera kepada semua yang membaca blog ini, saya nak memperkenalkan sebuah blog yang mungkin dapat membantu anda dalam merangkan RPH Bahasa Melayu Tahun 5. Pautan ada di bawah.Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Tarikh                              :         10 – 04 – 2011     
Masa                                :         10.45 – 11.15 pagi
Tahun                              :         5A
Bilangan murid                :         44     
Mata pelajaran                 :         Bahasa Melayu
Tema /Tajuk                    :         Unit 4  Selamatkan Alam Sekitar
Sub tajuk                         :         Kesan pencemara
Objektif                            :     1.   Murid menerangkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu  kejadian berdasarkan gambar.
                                        :       2.  Murid membina ayat penyata

Pengetahuan Sedia Ada   :          - Murid pernah membaca berita tentang pembakaran hutan di Kalimantan
Hasil Pembelajaran          :Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat:
i.      Mengemukakan hujah yang bernas untuk menyokong tajuk
ii.    Menyatakan nilai murni dan mesej yang terdapat dalam grafik
iii.  Melenglapkan dan menulis maklumat yang telah dibincang
Fokus Utama                   : 1.5 memberikan penjelasan tentang sesuatu kejadian berdasarkangambar.
                                           Aras 3 ( i )
-        menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa.
Fokus Sampingan            : 8.2 Menuliskan nilai murni yang tersirat dalam gambar. 
                                                                   Aras 1 ( i )
-        membina ayat majmuk dan ayat tunggal berdasarkan tajuk.
Sistem Bahasa                  :Tatabahasa : Ayat Penyata
-        Jerebu bukanlah sesuatu yang asing bagi kita.
-        Pembakaran dan pelepasan asap ke udara merupakan punca berlakunya jerebu.
Pengisian Kokurikulum:  i)  Ilmu        : Sains Perubatan, Pendidikan Sivik            

ii) Nilai Murni        : Kebersihan, bertanggungjawab, berdisiplin
iii ) Penggabungjalinan: Aspek tatabahasa dan kosa kata                          .
Kemahiran Belajar          : Membaca, mengumpul dan menulis
Bahan Bantu Mengajar    : Buku teks , kad bergambar, lembaran kerja


LANGKAH /MASA
ISI PELAJARAN
AKTIVITI P&P
CATATAN
Set induksi
( 3 minit)
Guru menanyakan beberapa soalan.
Contoh soalan:
1.Bagaimanakah keadaan gambar ini ?
2.Di manakah kamu pernah melihatnya?

                                                                                  

1.Guru mempamerkan kad bergambar dan bersoal jawab tentangnya.
2.Guru mengaitkannya dengan tajuk pelajaran. “ Kesan Pencemar”

BBM : kad bergambar

Kemahiran :
Kemahiran melihat, mendengar dan bertutur.
Langkah 1
( 6 minit)
Membaca petikan  “ Kesan Pencemaran”
yang terdapat dalam buku teks.

LAMPIRAN 1
Petikan cerita  “ Jerebu dan Hujan Asid”

Guru menanya beberapa soalan berpadukan petikan.
Soalan :
1.Apakah  yang kamu   faham selepas membaca petika tersebut ?

2.Apakah maklumat tersurat yang dapat kamu cari daripada petikan tersebut.

3.Selain maklumat yang tersurat, apakah isi tersirat yang kamu dapat?

Guru meminta murid membaca buku teks buka muka surat 45. Petikan “Kesan Pencemaran”

1.Guru meminta murid membaca petikan serta memahami isi dengan teliti.


2.Guru memberi penerangan kepada murid tentang petikan yang dibaca.

3.Murid berfikir sambil mencatat apakah  isi tersirat yang diperoleh dapat daripada petikan.

Kemahiran:
Membaca melihat, mendengar dan berfikir

 Sistem bahasa:
Tatabahasa –
Kata Tanya

Nilai : bertanggungjawab , berdisiplin

Langkah 2
( 6 minit)
1.Guru meminta murid mengikut langkah pelaksanaan OK5R.

Maklumat tersurat:
Ø Asap menyebabkan orang ramai menjadi tidak sihat.
Ø Asap berpunca daripada asap kenderaan, pembakaran dan sapa kilang


Maklumat tersirat:
Ø Aktiviti harian terjejas akibat pencemaran udara.
Ø Punca yang menyebabkan pencemaran perlu dikawal.
Ø Orang ramai perlu mengambil langkah tertentu untuk menjaga alam sekitar.

Reflek : Masalah pencemaran berpunca daripada kegiatan manusia. Masalahpencemaran perlu diatasi agar aktiviti harian orang ramai tidak terjejas.
1.Guru meminta murid membincangkan
     maklumat
      tersurat   
      dan tersirat.

2.Guru menggunakan teknik OK5R.

3.Murid mengikut langkah - langkah OK5R.
Nilai :
Bertanggungjawab

Sietem bahasa
Tatabahasa – Ayat Penyata

Kemahiran: Menulis
maklumat tersurat dan maklumat tersirat

Teknik OK5R
- tinjauan keseluruhan
- idea keseluruhan
- baca
- rakam
- sebut
- semak
- ingat kembali

KBKK:
Kemahiran berfikir, mendengar dan menulis.


Langkah 3
( 10 minit)

Sistem bahasa

1.Mencari maklumat

1.Murid diminta berbincang di dalam kumpulan untuk mencari maklumat  yang terdapat  dalam petikan yang dibaca.

2.Guru memberi penerangan tentang ayat penyata kepada murid . Guru meminta murid memberi beberapa contoh ayat daripada petikan .

3.Guru meminta murid memilih kad ayat tentang punca, kesan dan cara atasi pencemaran

4.Murid memilih dan menampalkan kad-kad ayat pada ruangan yang sesuai di papan hitam.

KBKK:
Kemahiran berfikir, menulis dan mendengar

Nilai :
Bekerjasama dalam kumpulan , berusaha dan rajin, berfikiran rasional
Penutup
( 5 minit)
Memberi tugasan berkaitan ayat penyata sebagai latihan pengukuhan di rumah


LAMPIRAN 1
Lembaran kerja-Lengkapkan jadual mengikut punca, kesan dan cara-cara mengatasi
1.Guru membuat rumusan tentang tajuk hari ini, “Kesan Pencemaran”.

2.Guru memberi pujian dan motivasi atas penglibatan murid dalam aktiviti yang dijalankan.

3.Guru mengedarkan latihan pengukuhan kepada semua murid.


Nilai :
Sikap kerajinan, bersungguh-sungguh .

Kemahiran :
Kemahiran mendengar 
Sumber:
http://yetleanlew.blogspot.com/2012/04/rancangan-pengajaran-harian-bahasa.html

Dengarkan celoteh Blogger dari IPG ( Suara dari guru pelatih dan pensyarah )