Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

08 Julai 2009

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA!!!

Posted on 1:30 PG by Chrisroyston Bakum Sarawak

" Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangankan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. "

No Response to "FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA!!!"

Dengarkan celoteh Blogger dari IPG ( Suara dari guru pelatih dan pensyarah )